X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نخبگان استان یزد

جمعی از نخبگان علمی و فرهنگی استان یزد

کتاب «فرهنگ کابالیستی (عرفان یهودی) در سینما» از چاپ خارج شد

بالاخره برای اولین بار، در یک متن دانشگاهی و منقح، ارتباط کابالیسم (عرفان یهودی) و سینمای هالیوود با توضیحات علمی - تاریخی و ارجاعات مفصل به منابع عرفانی و فلسفی و یهودی مورد تحلیل و بازخوانی قرار گرفت.

کتاب «تحلیل نفوذ فرهنگ کابالیستی در سینما» یا به صورت مختصر: «فرهنگ کابالیستی در سینما» در اولین چاپ خود در 365 صفحه، توسط انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام) روانه بازار نشر شد. نویسندگان این اثر محمدحسین فرج نژاد و رفیع الدین اسماعیلی هستند که با همکاری حفیظه مهدیان این کتاب را به رشته تحریر درآورده‌اند و با ویراست ادبی و محتوایی و بازخوانی محمدحسن فرج‌نژاد و سیدمحمدباقر موسوی  منتشر شده است.

سینمای دینی، عرفان یهودی کابالا، روش‌شناسی فنی- حکمی نقد و تحلیل سینما، سینمای یهودی‌–کابالیستی، ماتریکس، ناین (عروسک شماره نُه)، شاگرد جادوگر

این کتاب در پنج فصل، با عناوین ذیل، فرهنگ کابالیستی و میزان و چگونگی نفوذ آن در فرهنگ و هنر غرب را مورد مداقه قرار داده است و به بررسی سینمای قبالایی هالیوود پرداخته است. نویسندگان در چکیده‌ای بر این اثر چنین نگاشته‌اند: 

«مطالعات دینی و عرفانی سینما و فهم فلسفه فیلم، از مهم‌ترین مراحل رسیدن به سینمای دینیِ بومی است. برای این امر مطالعه سینمای دینی و عرفانی غرب نیز مددکار ماست؛ ولی باید مواظب بود که امروزه، با گسترش روزافزونِ نوعی معناگرایی ممزوج به جادو، علوم غریبه، موعودگرایی و مسیحاباوری خاص با رنگ و بوی یهودی در رسانه‌های غرب روبرو هستیم. کابالیسم (عرفان یهود) در سال‌های اخیر، به مدد رسانه‌های جریان سرمایه‌داری صهیونیستی، روح تازه‌ای گرفته و در مجامع سیاسی، فرهنگی، علمی و رسانه‌ای غرب، تأثیرات خود را گذاشته است.

سینمای غرب خصوصاً هالیوود، در فضای آخرالزمانی کنونی، به وفور به سمت زنده کردن آرمان‌های کابالیستی چون جادوگری، مسیحاگرایی، شیطان‌گرایی، جن‌گرایی، علوم غریبه، ریاضی و کمّی کردن عالم، تقلیل‌گرایی متافیزیک به اعداد و حروف، حروف‌گرایی، خداـ انسان‌انگاری، جسم‌انگاری مجردات و میل به تسلطِ بیشترِ انسان بر عالم پیش می‌رود.

این نوشته سعی دارد با بررسی نفوذ مؤلّفه‌های کابالیسم و سیر تطور تاریخی آن در غرب، به تحلیل آثار شاخص سینمایی چون ماتریکس، انیماتریکس، ناین(عروسک شماره نُه)، شاگرد جادوگر و کنستانتین به عنوان آثار شاخص این جریان در هالیوود بپردازد و چگونگی نفوذ مفاهیم کابالیستی در این آثار را بررسی نماید.

برای رسیدن بدین هدف، روش فرمالیستی و نوفرمالیستی، کارایی نخواهد داشت و لذا روش‌هایی چون تحلیل رمزگان جان فیسک، تحلیل روایت یوسف‌زاده و روش فنی- حکمی ابداع شده توسط نگارندگان، مورد توجه قرار گرفته‌اند تا بتوان با چنین روش‌هایی، علاوه بر فهم فرم و سبکِ ساخت، معانی و مبانی و فرهنگ فیلم را از اثر هنری به دست آورد. تحلیل‌هایی از این دست، از جهتی به فهم عمیق‌تر دین سینمایی شده در غرب و ارتقای سواد رسانه‌ای افراد کمک می‌کند و از طرفی، به تولیدگران رسانه‌ای کمک می‌کند تا در گیر و دار تولید، ضمن توجه به آثار شاخص، به مضامین و مبانی فلسفی و عرفانی خاص آن‌ها نیز توجه داشته باشند و اسیر فرم‌های معنادار و جهت‌دارِ غربی نشوند و بتوانند ایده‌هایی برای تولید آثار خوب با انسجام بین فرم و محتوای بومی نیز پیدا کنند.»

این کتاب با دقت علمی و عرفانی، در بخش‌های ابتدایی هر کدام از اصطلاحات و واژه‌های «عرفان»، «تصوف»، «میستی‌سیزم»، «گنوستی‌سیزم»، «اسپیرچوالیتی»، «صوفیسم»، «معرفت شهودی»، «معرفت عمیق معنوی» و «مراقبت» را مورد کنکاش قرار داده است و نسبت عرفان یهودی قباله (کابالا) را با این موارد در تاریخ عرفان و دین یهود موردد بررسی قرار داده است.

همچنین این اثر علمی، سه مکتب اصلی سنتی عرفان یهود که شامل «مرکابا»  و «قبالا» و «حسیدیسم» می‌شود را نیز بررسی کرده است و به «مسیحیت کابالیستی» و «مکتب قبالای فیلیپ برگ» در دوران معاصر رسیده است و مولفه های اصلی این مکاتب را در ادوار تاریخی مورد اقتضا برشمرده است. همچنین نویسندگان کوشیده‌اند تا با نظر به برخی نشانه‌ها و نمادهای اصلی یهودیت که در کابالیسم بیشتر کاربرد دارند، به غنای کتاب بیفزایند.

یکی دیگر از محسنات این کتاب، عدم اکتفا به نظرات مورخان کابالیست چون گرشوم شولم و سایر نویسندگان یهودی صهیون‌مآب است. این اثر برای کسب غنای بیشتر و توجه به منتقدین، تلاش کرده تا ضمن توجه به نظرات یهودیان منتقد صهیونیسم و منتقدین کابالا، نیز نگاهی به قرآن کریم و زاویه دید قرآن نسبت به یهودیان و فرقه‌های متاثر از آنان داشته باشد. لزوم توجه بیشتر به مباحث قرآن حکیم درباره یهودپژوهی و دشمن‌‌شناسی و نگاهی اجمالی به آیات فراوان یهودشناسی در قرآن حکیم، از نظر نویسندگان این اثر مورد مداقه بوده و آیات متنوعی از قرآن در این اثر مورد توجه بوده‌اند و این مطلب زمانی ارزش بیشتری می‌یابد که بدانیم کتب کابالیست‌هایی چون فیلیپ برگ و گرشوم شولم، در کنار منابع یهودی چون زوهر، تلمود، تورات و سایر منابع  و تفاسیر کتاب مقدس نیز مورد توجه مولفین اثر حاضر بوده است و همه اینها به جز منابع علمی است که درباره تاریخ، فلسفه و عرفان در غرب و سینما و فلسفه و حکمت هنر مورد استفاده قرار گرفته است.

سینمای دینی، عرفان یهودی کابالا، روش‌شناسی فنی- حکمی نقد و تحلیل سینما، سینمای یهودی‌–کابالیستی، ماتریکس، ناین (عروسک شماره نُه)، شاگرد جادوگر

فهرست اجمالی مطالب این اثر ارزشمند به قرار ذیل است:

مقدمه      

ضرورت شناخت دقیق رقبا و دشمنان تمدن اسلامی برای ساخت تمدن اسلامی از منظر رهبری       

جایگاه غرب‌شناسی ودشمن‌شناسی عمیق، در نقشه اهداف فکری تربیتی جامعه اسلامی      

فصل اول:‌ مفاهیم و کلیات      

1-1. تعریف مسأله

1-2. ضرورت انجام تحقیق    

1-3.  پیشینه تحقیق

1-4. اهداف تحقیق 

فصل دوم: مبانی مفهومی- نظری          

2-1.  مفهوم شناسی

2-2.  واکاوی انتقادی تاریخ، اندیشه و فرهنگ قبالایی          

2-3.  مبانی و تاریخچه تفکرات عرفانی وشبه‌عرفانی در میان یهودیان

2-4.  مؤلّفه‌های اصلی قبالا    

2-5.  موج عصر نوین و دین نوین جهانی متأثر از قبالای نوین           

2-6.  مبانی و مؤلفههای «معنویت عصر نوین» یا «دین نوین جهانی»               

2-7.  راهبردها و راهکارهای گسترش بیداری جهانی و رهایی از کنترلِ غرب  

2-8. مشکلات و آسیب‌ها و کمبودهای استقرار دین نوین جهانی           

فصل سوم:‌ روش‌شناسی تحقیق              

3-1.  بیان روش تحقیق به صورت خلاصه  

3-2. قلمرو مکانی و زمانی تحقیق (جامعه آماری و تعداد نمونه)

3-3. ضرورت و هدف از نوآوری در روش نقد و تحلیل آثار سینمایی  

3-4. روش شناسی نقد و تحلیل، معناشناسی و مبناشناسی و ارزیابی آثار سینمایی 

3-5. تفاوتهای روش تحقیق کیفی و کمی در نقد و تحلیل فیلم

3-6. مروری بر روش تحلیل نشانه‌شناسی

3-7. نگاهی به روش تحلیل رمزگان‌ جان فیسک (روش نشانه‌شناسی اجتماعی) 

3-8. نگاهی به روش تحلیل روایت غلامرضا یوسف‌زاده 

3-9. تمهیدی بر روش فنّی-حِکمی نقد و تحلیل فیلم و انیمیشن (روش پیشنهادی مولفین کتاب برای نقد و  تحلیل فیلم)        

فصل چهارم: نقد و تحلیل فیلم‌ها و نفوذ قبالا در سینما           

4-1.  جریان‌شناسی نگاه به کابالیسم و انواع بازنمایی قباله در سینما    

4-2.  نفوذ فرهنگ قبالایی بر ژانرهای سینمایی   

4-3. نفوذ نمادها و نشانه‌های مهم یهودی ـ کابالیستی در سینما             

4-4.  تحلیل نفوذ کابالیست در انیمیشن انیمیشن شماره نُه (ناین) بر اساس روش جان‌فیسک

4-5.  تحلیل نفوذ کابالیست در فیلم ماتریکس و پویانمایی‌های انیماتریکس بر اساس روش فنی ـ حکمی              

4-6.   تحلیل فیلم سینمایی شاگرد جادوگر بر اساس رمزگان جان فیسک               

4-7.  تحلیل فیلم «کنستانتین»، ترکیبی از مسیحیت محرّف و ایده‌های یهودی و شیطان‌گرایانه           

فصل پنجم:‌ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و ارائه راهبرد و راهکار              

5-1. جولان عرفان‌واره‌ها در عصر مظلومیت واژه‌ها           

5-2. خلاصه کلام در شناخت عرفان یهودی         

5-3. عناصر کابالیستی که در رسانه‌ها نفوذ پیدا کرده اند     

5-4.  فیلم‌های کابالیستی(قبّالایی) و جادویی و شرّگرا            

5-5.  مؤلفه‌های قدرت‌بخش و آینده‌ساز عرفان اسلامی در مقایسه با عرفان یهودی              

5-6. مؤلفه‌های اصلی بیداری جهانی و تقویت جبهه مقاومت در برابر فرهنگ کابالیستی غرب         

5-7. راهِ رهایی در برابر بسط معنویت‌نماهای غربی-قبالایی               

5-8. پیشنهاداتی برای تولید برنامه‌های رسانه‌ای در راستای نقد معناگرایی‌کاذب و ترویج معنویت اسلامی        

حرف آخر               

منابع و مآخذ           

الف. کتاب‌های فارسی و عربی/ ب. پایان‌نامه‌ها/ ج. مقالات/ د. منابع انگلیسی/ ه. پایگاه‌های اینترنتی


برای تهیه این کتاب می‌توانید با شماره تلفن 09197455891 تماس بگیرید. همچنین شماره مرکز پخش انتشارات دانشگاه نیز پاسخگوی شماست: 02188839297 و 02177105634

تاریخ ارسال: دوشنبه 10 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 06:18 ب.ظ | نویسنده: عضو انجمن نخبگان | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد